Мещерский научно-технический центр +7 (4912) 27-50-76 +7 (910) 903-37-09
г. Рязань, ул. Типанова, д. 7. mail@mntc.pro

VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „PRZYCZYNY I SKUTKI DEGRADACJI ŚRODOWISKA GLEBOWEGO”

w dniach 11-13.09.2018 roku.